Principal Terry Senior takes families on a school tour